Otvaranje samostalne izložbe Marijete Sidovski pod nazivom "Za tebe ljubavi moja 2"

Otvaranje samostalne izložbe Marijete Sidovski pod nazivom "Za tebe ljubavi moja 2", biće upriličeno u utorak, 2. marta 2021. godine u Maloj galeriji Kulturnog centra "Laza Kostić" Sombor u 19 časova. Otvaranje će biti realizovano elektronskim putem, dok će neposredno po otvaranju posetioci biti u mogućnosti da pogledaju izložbu u grupama od po maksimalno petoro istovremeno prisutnih u prostoru galerije.
Prenos otvaranja možete pratiti na zvaničnoj fejsbuk stranici Kulturnog centra.
Sam naziv izložbe upućuje nas na misao da ciklus predstavlja - svojevrsnu odu ljubavi. No, i pored toga što su likovna dela koja čine postavku "Za tebe moja ljubavi 2", jedna lična emotivna priča i poruka, iako ciklus, kao svoj primarni zadatak ima cilj da slavi postojanje emocija i apsolutne ljubavi, ova dela bave se u osnovi istraživanjem likovnih elemenata i njihovom poetikom na izabranom medijumu koji ih nosi.
Poseban interes je stavljen na kompoziciju dela i tzv. zlatni presek - pravu dozu i meru likovnih elemenata, kao i onu finu lirsku poetiku likovnosti iz vizantijske umetnosti i rane ruske avangarde, čija su estetska načela fokus autorovog interesovanja u likovnom istraživanju.
Zajedno sa gore pomenutim, može se reći da je prvični, no, ne i jedini smisao i cilj ovih radova, likovnost i vizuelna estetika, kao i glorifikacija umetnosti radi same umetnosti i likovnih elemenata koji istu čine. Jedno lično poimanje nekih prošlih vremena u tragovima, kao i "haiku redova" poezije koji se mogu jasno iščitati na delima, gde znakovni jezik nema samo funkciju preneti poruku, nego biti i likovni element, linija koja je u funkciji likovne kompozicije.

Biografija autorke:

Marijeta Sidovski rođena je u Novom Sadu, 1973. godine. Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti, slikarstvo sa konzervacijom i restauracijom, u Skoplju 1998. godine. Magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti, konzervaciju i restauraciju štafelajnog slikarstva, u Beogradu, 2010. godine. Ostvarila studijske boravke u Parizu i Bretanji, Francuska, 2005. i 2010. godine, u Nju Jorku, SAD, 2005. i 2018. godine, Firenci, Italija, 2017. godine, učesnik Frankofonskih igara u Niameju, Niger, Afrika, 2005. godine.

Od 2005. do 2016. godine radila je u Muzeju savremene umetnosti u Skoplju, na mestu konzervatora/višeg konzervatora. Od 2016. godine radi u Galeriji Matice srpske, u Novom Sadu, na mestu višeg konzervatora.

Ostvarila je više od 37 samostalnih izložbi. Bila je učesnik na više od 70 internacionalnih grupnih izložbi i umetničkih kolonija. Dobitnik je više nagrada za slikarstvo. Živi i radi u Novom Sadu.

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti