Izložba savremenog srpskog slikarstva "Likovna jesen" Sombor 2020

Izložba savremenog srpskog slikarstva "Likovna jesen" Sombor 2020                                                               

 Godine 1961. je naš veliki slikar Milan Konjović u Somboru pokrenuo Izložbu jugoslovenskog slikarstva pod nazivom “Likovna jesen”. Više od tri decenije su na ovoj manifestaciji kontinuirano prezentovane najznačajnije pojave u tadašnjoj jugoslovenskoj umetnosti. U postavkama Likovne jeseni su afirmisane inovantne pojave u našoj umetnosti od vremena apstrakcije, enformela, obnovljene figuracije, postmodernističke i izrazito ekspresionističke "nove slike", ili racionalističkog slikarstva dvedesesetih. Nažalost, tokom tih odista nesretnih devedesetih je, zbog poznatih društveno-političkih okolnosti i raspada SFRJ, održavanje Likovne jeseni bilo u prekidu. Godine 2008, somborski slikar, Dragan Stojkov, inicira obnavljanje ove značajne izložbe. Desilo se to u specifičnom trenutku, početkom 21. stoleća, dakle u vremenu kada je na sceni globalna medijalizacija sveta. Nova vizuelnost je promenila dosadašnje odnose te slika/slikarstvo prestaju da budu vodeća vizuelna snaga. Svetu više gode novomedijske, elektronske i ekranske slike. Ipak, takve slike nisu mogle da zamene slikarske estetske sisteme i snagu njihovih etičkih napomena, jer od svih sistema slika, samo je slikarstvo "garantovalo" autentično ljudsko poreklo. Upravo u tom kontekstu se afirmišu vrednosni kriterijumi bavljenja umetničkom slikom i njenim smislom.

 Obnovljena Likovna jesen je strukturisana kao mozaička izložbena kompozicija. Stručna komisija za izbor radova za ove izložbe radiće u sastavu Slavica Popov, kustos Galerije savremene umetnosti u Zrenjaninu, Sava Stepanov, likovni kritičar iz Novog Sada i Dragan Stojkov, akademski slikar iz Sombora i Beograda.

 Centralna izložba: Slika u doba medijalizacije

Centralni deo izložbe je posvećen najaktuelnijim tendencijama u savremenom srpskom slikarstvu. Ove godine "radni" naslov centralne izložbe je “Slika u doba opšte medijalizacije”. Selektorskim i kustoskim načinom se ukazuje na fenomene današnjeg slikarstva, na stanje slike i njenog smisla u društvu u kome živimo. Na izložbi će učestvovati 18 umetnika iz Srbije u selekciji Slavice Popov i Save Stepanova. Izložbu će upotpuniti predstavljanje radova petoro autora iz Crne Gore. Ovaj segment izložbe pod nazivom “Jedan mogući izbor iz savremenog slikarstva Crne Gore” realizovan je u saradnji sa Centrom za savremenu umjetnost Crne Gore.

 Prateća izložba: Street art slikarstvo/ Murali svakodnevlja

U Somboru se već treći put zaredom okupljaju i akteri tzv. street art-a, umetnici koji svoja ostvarenja realizuju na panelima u urbanom jezgru grada. Pokazalo se da je opredeljenje organizatora Likovne jeseni da se prate zbivanja u ovoj "grani" slikarstva - potpuno opravdano jer je u nas ulično slikarstvo dobilo svoj puni legalitet, iako još nije kritički definisana metodološka, ontološka i medijska čistota ovakvog stvaralačkog koncepta. Upravo to se nastoji postići izložbama street arta u Somboru. Ovogodišnja tema jeste “Murali svakodnevlja”. Na izložbi će učestvovati 6 umetnika iz Srbije.

Prateća izložba:  Fantastična figuracija na razmeđi vekova/ Vladimir Dunjić

Kao i prethodnih, i ove godina se postavlja jedna studijska izložba kojom se sagledavaju i valorizuju neke specifične pojave u našoj umetnosti, a koje se odvijaju u aktuelnom  trenutku ili su se dešavale u skorijoj modernističkoj ili postmodernoj tradiciji. Ove godine će biti postavljena izložba "Fantastična figuracija na razmeđi vekova" koja se razvila usred postmodernističkih zbivanja u beogradskom krugu zagovornika slike kao integralnog shvatanja i interpretiranja sveta. Ova pojava će biti sublimno prikazana samostalnom izložbom jednog od najznačajnijih predstavnika tog pokreta, Vladimira Dunjića, u selekciji Dragana Stojkova.

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti