Odštampajte ovu stranicu

Izložba slika „MEMO/2013-2015“ Danila Vuksanovića

GALERIJA KC „LAZA KOSTIĆ“, SOMBOR

Od 02. do 15.08.2016.

„...Predstavljajući se samostalnom izložbom u svojstvu prošlogodišnjeg laureata Somborskog salona, Vuksanović je odabrao slike iz četiri ciklusa. Impresum (2013-2014), Assistenca - Majska skupština Pavla Simića (2015) i Plavi krug - Sentandreja (2015) su definisani  tipičnim postmodernističkim postupkom novog čitanja, sagledavanja i tumačenja sadržaja iz prošlosti; dok ciklus Revizija (2014) ima obeležja modernističog projekta u kojem Vuksanović brine o „higijeni“ slike kao umetničkog  projekta, o autentičnosti njenog bića i smisla u doba dominacije tehnoloških medija...“

Sava Stepanov
Izvod iz predgovora kataloga

Biografija

Rođen je 29. decembra 1973. godine u Somboru. Diplomirao je 1998. na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu, smer grafika. Magistrirao je na istoj Akademiji, smer crtanje 2005. godine. Član je međunarodnog muzejskog komiteta (ICOM), Udruženja likovnih umetnika Vojvodine i Udruženja likovnih umetnika Srbije. Samostalno izlagao preko 40 puta u zemlji i inostranstvu (SAD, Italija, Mađarska). Učestvovao je na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više priznanja za svoj rad.

O njegovom radu Sonja Jankov objavila je monografiju Hronospektri Danila Vuksanovića u izdanju Zavoda za kulturu Vojvodine, 2014. godine.

Objavio je knjige Duali, 2007. godine, Epizoda, 2008.godine i Presek 2014.godine.

Piše likovnu kritiku.

Zaposlen je u Galeriji Matice srpske kao konzervator–restaurator.

Share this article