Izložba slika Dinka Županovića

Izložba slika Dinka Županovića, slikara iz Osijeka biće otvorena 7. 3. 2017. u 19 časova u Galeriji Kulturnog cenra "Laza Kostić" Sombor,  Laze Kostića 5.

Dinko Županović je rođen u Bilju 18. maja 1949.godine. Akademiju likovnih  umjetnosti  završio u Ljubljani 1984.

Studirao kod  profesora Štefana  Planinca , Kiara Meška, Milana  Butine, Marijana  Tršara, Janeza Bernika.

Crtačku klasu  završio  kod Metke  Krašovec ,a slikarsku  kod Gustava Gnamuša i restauraciju  umjetnina  kod  profesora  Franka Kokolja.

Bio je član  HDLU-a Osijek i HDLU-a „ Vladimir Becić“ iz Vinkovaca , te jedan  od osnivača  Udruge  likovnih umjetnika  „Prizma“ iz Osijeka.

Učesnik je više likovnih kolonija  i humanitarnih aktivnosti.

Dobitnik je dve likovne nagrade . Bavi se grafičkim dizajnom , slikarstvom, restauracijom, crtežom, grafikom i pedagoškim radom

 "...Od nekada čvrsto definiranih motiva sa visokim kolorističkim kontrastima ostala je samo naznaka, i oblici postaju reducirani,  gotovo nevidljivi u plohi punoj poteza. Površina slike se sve više pretvara u rafinirani monokrom. Tipična je to postmodernistička dekonstrukcija apstrakcije, koja ukazuje da razlike izmedu mimetičke i apstraktne umjetnosti više nisu bitne, nego samo formalne i stilske, što rezultira eklektičnim povezivanjem oba estetska principa u istom djelu. Ova su platna naprosto polje slikarevog djelovanja, mjesto na kojem on ostavlja trag, zapis koji postaje sadržaj djela, i samo djelo.

Umjetnike koji su prihvatili ovakav način djelovanja ne povezuje toliko neki jasan zajednički stil, koliko odnos prema materijalu i praksa zasnovana na vrijednostima individualnog stvaranja, originalnosti, autonomije izražavanja i visokog estetizma. Oni su otkrili novi pristup umjetnosti gdje je slikarstvo postalo zamjena za život...."

Stjepan Šandrk,dr.art  (iz predgovora kataloga)

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti