Izložba grafika Aleksandra Botića

Izložba grafika Aleksandra Botića će biti otvorena 28.03. u 19 časova u Galeriji Kulturnog centra "Laza Kostić", Laze Kostića br. 5. Izložba traje od 28.03. do 15.04.2017.g

Aleksandar Botić

 Rođen 1972. godine u Subotici.

Diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1996. godine.

Postdiplomske studije grafike na novosadskoj Akademiji umetnosti završio 2002. godine kod profesora Živka Đaka.

2015. godine upisao doktorske studije Likovnih umetnosti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Dobitnik treće nagrade na „IV ex-yu konkursu za grafiku“ na Novom Beogradu 2010. godine i druge nagrade na „Iinternacionalnom salonu grafike“ u Kraljevu 2013. godine.

Učesnik u projektu „Lutajući otisak“.

VIZUELNO DISTORZIRANA SUŠTINA: GRAFIKE ALEKSANDRA BOTIĆA

Grafičar Aleksandar Botić jedan je od najprepoznatljivijih na savremenoj umetničkoj sceni u Srbiji. Njegov rad već godinama čvrsto je usidren u nekolicinu svedenih oblika, gotovo apstraktnih i krajnje likovno redukovanih formi. Sasvim specifičan izraz ovog grafičara sadržan je i u njegovoj težnji ka zanatskom savršenstvu i tehničkoj besprekornosti. Ovih nekoliko nabrojanih komponenti umetničkog rada, ma koliko važnih, odavno već ne mogu da posluže kao valjan razlog da likovna kritika obrati pažnju na nekog umetnika. One, svakako, jesu početak, ali ne smeju da budu i krajnji domet nečije umetnosti. I, kada su u pitanju Botićevi radovi, zaista se radi samo o početku, o iniciranju retinalnog kontakta sa posmatračem. Značenje Botićevih svedenih „grafičkih crteža“ uvek se (i ipak) nalazi na jednom drugom mestu, u području misaonog.

Njegova umetnička pažnja usmerena je na podsticaje iz realnosti koju živi, u stvari koju preživljava svako od nas. Ilustrujući određene fenomene, skicirajući neke veoma poznate priče, često se čak i poigravajući sa stereotipima, Botić u svoje grafike, na granici apstraktnog, uvodi sasvim realne, skoro životne elemente, sadržane prevashodno u nazivima kojima imenuje svoje radove. Ponekad duhoviti nazivi u sadejstvu sa likovnim oblicima stvaraju sasvim specifičnu atmosferu koja posmatrača angažuje u potpunosti: njegovo oko prati linije „grafičkog crteža“, dok njegov um odgoneta vezu prikazanog i sugerisanog, odnosno imenovanog. Samo prateći taj celoviti utisak moguće je sagledati srž Botićevih radova – oni su otisak realnosti, modifikovan tek toliko da iz svoje pojavnosti izostave svaki višak i odbace sva nataložena zamagljenja suštine. Zapravo, oni su promišljeno vizuelno distorzirana suština, bez značenjskih iskrivljenja. 

Nela Tonković

 

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti