Konkurs za izbor izložbi za sezonu 2018.

Kulturni centar „Laza Kostić“ u Somboru raspisuje

K  O  N  K U  R  S

za izbor izložbi (samostalne i grupne izložbe, autorske izložbe i umetničke projekte) koje će biti uvrštene u program Galerije Kulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor za izlagačku sezonu  2018. god.

Pravo učešća na konkursu imaju:

-profesionalni umetnici koji su prošli proces umetničkog obrazovanja ( Akademija likovnih i primenjenih umetnosti )i delovanja u kulturi, čije je delo, kroz angažman, doživelo umetničku verifikaciju.

Uslovi:

                 zainteresovani umetnici podnosemolbu galeriji uz koju treba da dostave :

-           Profesionalnu biografiju sa kontakt podacima ( adresa, telefon, e-mail );

-           Sažetu koncepcijuizložbe u pisanoj formi ;

-           Reprodukcije radova koji se predlažu za izložbu, sa informacijama o tehnici i dimenzijama        radova ;

-           Tehnički opis izložbe;

-           Katalog sa prethodne izložbe.

Konkurs je otvoren do  20.11.2017. godine. Naknadno donete prijave neće biti uzete u razmatranje.

Projekte razmatra Umetnički savet Galerije Kulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor u sastavu: Mila Krstić, istoričar umetnosti; Tatjana Dimitrijević, akademski slikar; Peter Mraković, akademski vajar; Milenko Buiša, akademski vajar iSaša Milić, direktor.

Umetnički savet će o pristiglim radovima odlučivati do5.12.2017.god, a učesnici konkursa će biti informisani u pisanoj formi ili telefonom.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Kulturni centar Sombor se obavezuje da isplati troškove prevoza radova do 16.000,00 dinara i štampanje kataloga u standardnoj formi.

Dokumentaciju kandidati mogu predati lično, putem mejla ili dostaviti poštom na sledeću adresu:

Galerija Kulturnog centra „Laza Kostić“,  Laze Kostića 5, 25000 Sombor  www.kcsombor.org.rs

E-mail: kcsgalerija@gmail.com, galerijalk@gmail.com,  kulturnicentarsombor@gmail.com, Kontakt osoba:

 

                           -Tatjana Dimitrijević, urednik likovnih programa, tel: 025/412-583;063/520-860

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti