Otvaranje izložbe "Novi kvadrati" Branimira Karanovića

Pozivamo Vas da posetite izložbu grafika i fotografija "NOVI KVADRATI" Branimira Karanovića, koja će biti otvorena u utorak, 27. februara, u Galeriji KC "Laza Kostić" Sombor. Početak otvaranja je zakazan za 19h. Postavka će trajati do 17. marta.

Branimir Karanović rođen je 1950. u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti 1974. u Beogradu. Maqgistrirao grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti 1976. u Beogradu. 

Od 1978. do 1996. radio kao profesor fotografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 1996. je bio redovni profesor fotografije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu do 2015. Od 2016. dobija zvanje profesora emeritusa na istom fakultetu.

Aktivno izlaže fotografije i grafike na domaćim i medjunarodnim izložbama cetiri decenije. Dobitnik je više značajnih nacionalnih nagrada i priznanja. 

Član je ULUS-a, ULUPUDS-a i UPIDIV-a.

"Kao autor koji pripada generaciji umetnika koja je donela nov pogled na fotografsku umetnost u okviru njenog umetničkog statusa, Karanović se tokom devedesetih godina XX veka okreće urbanom kao neiscrpnom izvoru motiva i počinje istraživanje dokumentarnog zapisa u funkciji umetničkog značenja. Istražujući relaciju između likovnog (grafičke discpline) i fotografskog (dokument/umetnost) pristupa on fotografiše, registruje, beleži sve marginalne artefakte, skice društveniho odlika ali i odraze autorskog promišljanja. Logično sledeći sopstveni instinkt, Karanović istražuje sve vizuelne segmente koje pronalazi u okolini, beleži ih i reciklira u nova značenja. 

Poststrukturalistički princip koji se često nalazi u osnovi njegovih novijih radova se ogleda i u fotografskom (foto-grafičkom) ciklusu Novi kvadrati koji svojim nazivom asocira i na dvojake vrednosti samog sadržaja. Svakako, ovaj serijal nije nastao kao autonoman u odnosu na Karanovićev prethodni rad, nego je dalji nastavak njegovog angažovanja u okviru tumačenja fotografije kao medija koji ponekad egzistira na marginama umetničkih disciplina i koji je interkativan sa grafičkim postupcima. U slučaju ove serije Karanović asocijativnim sadržajem ističe interpretiranje fotografije kao ready made objekta/dokumenta sa dvojnim značenjem. Kao takav, on svojom atraktivnošću i vizuelnom dinamikom skreće pažnju posmatrača upravo na sadržaj zatečen i snimljen, ali i na onaj interpretiran od strane samog autora."

Dr Dubravka Lazić (iz predgovora kataloga)

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti