"VODA-SEĆANJE" - OTVARANJE IZLOŽBE SLIKA IVORE DAJIĆ

Pozivamo Vas na otvaranje izložbe slika "Voda-sećanje", akademske umetnice Ivore Dajić, koje će biti upriličeno u utorak, 19. juna, u Galeriji Kulturnog centra "Laza Kostić" Sombor, sa početkom u 19h. 

Ciklus slika "Voda-sećanje" sačinjen je od 11 slika na kojima je ljudska figura u dodiru sa Vodom. Voda je centralnii motiv na svim slikama i crtežima i dobija epitete identiteta, ogledala, pa i kolektivnog sećanja. Iako je prvi sloj slike, ono što prvo zapažamo, izraz radosti življenja, drugi sloj je značenje Vode koje je više od same njene pojavnosti. Voda je neizostavni začin za nastanak civilizacija, za čin očišćenja, za stvaranje i rađanje. 

U postavci će se naći i crteži rađeni kombinacijom grafita i gvaša, kao i skulpture ženskih figura od pečene terakote, koje prikazuju opuštenost ostvarenu u dodiru sa vodom. Figure su prenaglašenih oblina, i u toj svojoj punoći su potpuno zadovoljne i svojstvene.

Ivora Dajić je rođena 1976.god. u Jagodini,

1999.god. završila je studije na Višoj Politehničkoj školi, na odseku za grafički dizajn, u Beogradu.

2015.god. diplomirala je na Fakultetu primenjenih i likovnih umetnosti u Kragujevcu, na odseku za zidno slikarstvo kod profesora Gorana Rakića.

2016. odbranila je master rad na temu Voda, na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, kod prof. Miroslava Lazovića.

Izlagala je na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu, dok će u Somboru otvoriti svoju 5. samostalnu izložbu. 

Od 2007.god. ima status samostalnog umetnika, i član je ULUPUDSa.

Od 2018.god. član je ULUSa.

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti