Srbija i Višegradska četvorka

 Autor predavanja, Predrag Rajić, kroz četiri tematska predavanja, osvrnuće se zasebno na situaciju u Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj Republici i Poljskoj.  

U okviru ovih predavanja, predavač će pojasniti:

-Činjenice iz bliže istorije od pada komunizma do danas

-Razvoj demokratije i tržišne privrede u svakoj od pobrojanih država

-Njihove međusobne odnose, nastanak, aktuelni momenat i mogućnosti daljeg razvoja Višegradske četvorke.

-Ekonomsku poziciju četiri države danas, kroz uporedne podatke o bruto domaćem proizvodu (nominalnom i po glavi stanovnika), stopi nezaposlenosti i podacima o stranim ulaganjima, te najvećim izvoznim partnerima. 

-Detaljno je pojašnjena situacija na savremenoj političkoj sceni u svakoj od država, uz pojašnjavanje predkonteksta savremenih zbivanja, kao i tendencije daljeg razvoja unutrašnjih političkih odnosa. 

-Otkriveni su politički specifikumi svake od pobrojanih zemalja.

-Razjašnjeni su spoljnopolitički stavovi i strategija spoljnopolitičke orijentacije političkih elita u svakoj od zemalja.

-Obrađeni su aktuelni odnosi Srbije sa svakom od zemalja, kao i potencijali daljeg razvoja saradnje. 

Kroz predavanja, autor je takođe pokušao da potkrepi svoju geopolitičku tezu, koja za osnov ima ideju o potrebi što skorijeg političkog izlaska Srbije iz kruga tzv. „Jugosfere“ i preorijentacije, prvo političke, potom ekonomske, a potom i društvene ka državama centralne Evrope, odnosno upravo Višegradske četvorke. 

Predrag Rajić, rođen 1987. godine u Vrbasu, po struci je diplomirani pravnik, i od septembra 2014. godine do danas, radno je angažovan u Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Pokrajinske vlade, u Sektoru za pravne i opšte poslove. Pored pitanja iz domena prava, u Sekretarijatu obavlja i poslove iz oblasti odnosa sa javnošću, međunarodne saradnje, a takođe obavlja i  funkciju menadžera u prvom projektu koji je ovaj Sekretarijat uspeo realizovati u okviru prekogranične saradnje sa Mađarskom, a pred fondovima Evropske Unije. 

Od februara meseca 2017. godine, drži redovna predavanja u Kulturnom centru Novog Sada iz domena geopolitike, odnosa Srbije sa cetralnoevropskim državama i aktuelne situacije u državama Višegradske četvorke (Mađarska, Slovačka, Češka, Poljska). 

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti