Izložbu somborske slikarke Tatjane Armuš, pod nazivom "Sugar Coated Memories", od danas možete pogledati u online galeriji Kulturnog centra "Laza Kostić" Sombor.

Autorka o konceptu izložbe:
"Slike su nastale kao rezultat istraživanja i eksperimentisatnja sa tehnikama i teksturom samog medijuma ali i istraživanjem oblika, boje i dinamike.
U tehničkom smislu istražujem i analiziram moguće odnose i dejstva boje i oblika, samostalno i u medjusobnom odnosu.
Osnovna ideja je bila da komunicirajući sa stvarnim svetom oko sebe i svojim unutrašnjim svetom razvijem spostveni jezik asocijativnih predstava. Apstraktno mišljenje nudi mi mogućnost slobodnije i bogatije interpretacije stvarnosti.
U procesu rada težila sam da slika ne bude samo nosilac informacija već ogledalo unutrasnjeg sveta, osećanja i filter ličnih misli, zapažanja, pitanja i odgovora. Dijalog izmedju sveta oko mene i sveta u meni.
Inspirisana pre svega promenom i kretanjem, inspiraciju nalazim u neprekidom ciklusu promena u prirodi, prostoru, promenama na telu, promenama na i u ljudima oko mene, promenama u raspoloženju ali najvise u promenama u razmišljanju i pogledu na svet. Sve te vizualne zapise donosim sa sobom u studio i obradjujem likovnim jezikom.
Slikarski prostor se preobražava u prostor psiholoških vizija i analize, gde se ne pridržavam onoga što vidim, već onoga što osećam i znam. Vodjena time sliku zasnivam na ličnoj interpretaciji vizuelnih podataka koji se stapaju psihološko stanje, želju za igrom, istraživanjem, postavljanjem pitanja i traganjem za odgovorima.
Težnja ka umetničkoj slobodi podstakla me je da istražujem široki raspon tekstura, oblika i načina primene boje u tehničkom ali i u koloritnom smislu.
Javila se potreba da preispitujem različite elemente kojima se koristim, da tragam za granicom organizovanog haosa tako da se elementi uzajamno ne poništavaju već doprinose snazi. Stoga, na nekim slikama insistiram na nizanju repetativnih oblika, dajući veću komunikativnu vrednost koloritu. Iako u svom radu akcenat stavljam na oblik i kolorit on se ne ograničava samo na tome već teži ritmu i dinamici.
Dinamika, oblik, tekstura i kolorit, sve je u finkciji traganja za vizuelnom predstavom, materijalizacijom duhovnog.
Paleta je pastelna ali i puna jarkih, često sirovih pa i neonskih boja, koršćena kao simbol bunta i raskida sa tradicionalnim i starim likovnim vrednostima.
Ono najbitnije od čega polazim kada je boja u pitanju jeste upravo fizički utisak. Koristim snagu boje da izrazim gradaciju emocionalnih stanja, njome težim da naglasim sve njene fizičke, vizuelne I psiholoske vrednosti. Istražujem pojavu boje u prirodi ali u isto vreme I način na koji je ljudi koriste u vizuelnom izražavanju.
Slikarstvo kojim se bavim vrlo je lično, svedeno na subjekivni slikarski jezik. Otisak je spoljnjih uticaja, dogadjaja I unutrašnjih misli, osećanja i iskustava koja su na mene uticala svesno ili su ostala urezana u podsvest."

Tatjana Armuš rođena je 1986. godine u Somboru. Diplomirala je 2009. godine na Fakultetu umetnosti u Prištini (sa sedištem u Zvečanu), na smeru likovna grafika, u klasi profesora Zorana Jovanovića – Dobrotina.
Izlagala na više kolektivnih izložbi u Somboru, Novom Sadu, Beogradu , Kosovskoj Mitrovici i Gračanici.
Samostalne izložbe:
2011. - Centar za kulturu “Majdanpek”
2011. – Kulturni centar Indjija, Galerija Kuće Vojinovića

Postavka je bila aktuelna u Galeriji Kulturnog centra tokom septembra 2019. godine

Share this article

Kontakt info

Poslednje vesti